Вузькі спеціалісти

      Гусєва Світлана Володимирівна,  практичний психолог, музичний керівник,  народилась 23 серпня 1981р.

Закінчила Бердичівське педагогічне училище у 2001р. по спеціальності «Дошкільне виховання», за кваліфікацією вихователь дітей дошкільного віку, організатор музичної діяльності в дошкільному закладі; Житомирський державний університет ім. І. Франка у 2004р. за  спеціальністю «Початкове навчання. Психологія» та здобула кваліфікацію вчителя початкових класів, практичного психолога у закладах освіти.

Педагогічну діяльність розпочала з 13 грудня 2001р.  у ДНЗ № 15,  з 17 лютого 2004р.   працювала  вихователем, з 28 січня 2019р. працює практичним психологом ДНЗ №27.

У 2018р. за результатами атестації присвоєно кваліфікаційну категорію “спеціаліст першої категорії”. Нагороджена Почесними Грамотами управління освіти і науки  Бердичівської міської ради.

 

      Захаревич Оксана Володимирівна,  музичний керівник,   народилась 23 січня 1984р.

Закінчила Уманське державне музичне училище у 2004р. по спеціальності «Музичне мистецтво» та здобула кваліфікацію викладача, керівника хору, вчителя музики; викладача музично-теоретичних дисциплін;   Національний педагогічний  університет ім. М.Драгоманова у 2009р. за  спеціальністю «Музична педагогіка та виховання» та здобула кваліфікацію викладача методики музичного виховання; вчителя музики та художньої культури.

Педагогічну діяльність розпочала  у вересні  2004р., працювала вчителем  музики  та хореографії,  культорганізатором, керівником гуртка, акомпаніатором.  З 21 лютого  2020р. працює  музичним керівником ДНЗ №27. 

У 2022р. за результатами атестації   присвоєно квалікаційну категорію “спеціалст другої категорії”.  Нагороджена  Грамотою управління освіти і науки Бердичівської міської ради.

 

Колійчук Юлія Йосипівна,  інструктор з фізкультури, народилась  15 травня  1977р.

Закінчила у 2013 році Бердичівський педагогічноий коледж  за спеціальністю «Дошкільна освіта»,  здобула  кваліфікацію вихователь дітей дошкільного віку;   у 2016році  здобула ступінь бакалавра  у Житомирському державному університеті ім.І.Франка  за напрямом Дошкільна освіта  та здобула кваліфікацію вихователя дітей дошкільного віку. У 2020р. закінчила Вінницький державний педагогічний університет ім.М.Коцюбинського та здобула кваліфікацію Магістр початкової освіти, професійна кваліфікація вчитель початкових класів закладу загальної серадньої освіти, вихователь дітей раннього та дошкільного віку.

З  липня 2019р. працює інструктором  з  фізкультури  ДНЗ № 27.

 

Тіторчук Наталія Сергіївна, вчитель-логопед групи “Перлинка”, народилась  19 березня  1975р.

Закінчила Бердичівське педагогічне училище у 1994р. по спеціальності “Дошкільне виховання”, за кваліфікацією вихователь в дошкільних закладах; Київський Національний педагогічний університет ім.Драгоманова у 2011р. за спеціальністю “Дефектологія” та здобула кваліфікацію логопеда; вчителя початкових класів шкіл для дітей з порушеннями мовлення.

З 15 жовтня 2001р. розпочала педагогічну діяльність на посаді вихователя у ДНЗ №27, з 01 вересня 2010р. працює вчителем-логопедом.

У 2019р. за наслідками атестації присвоєно кваліфікаційну категорію “спеціаліст  першої категорії”. Нагороджена Грамотами та Почесною Грамотою управління освіти і науки Бердичівської міськради.

 

Шевчук Наталія Олександрівна,  вчитель-логопед групи “Чомусики”, народилась  12  серпня  1984р. 

Закінчила Бердичівське педагогічне училище у 2003р. за спеціальністю “Дошкільне виховання”, здобула кваліфікацію  вихователь дітей дошкільного віку, організатор музичної діяльності в дошкільному закладі; Київський Національний педагогічний університет ім.Драгоманова у 2012р. за спеціальністю “Корекційна освіта” та здобула кваліфікацію логопеда; вчителя початкових класів шкіл для дітей з порушеннями мовлення.

У  2003р. розпочала педагогічну діяльність на посаді вихователя  ДНЗ №17, з 01 вересня 2010р. працює вчителем-логопедом у ДНЗ №27.

У 2022р. за наслідками атестації присвоєно кваліфікаційну категорію “спеціаліст  першої категорії”. Нагороджена Грамотами  управління освіти і науки Бердичівської міськради.