Педради

І  ПЕДАГОГІЧНА  РАДА  (вересень, 2021р.)       

                             

  

              

Зміст діяльності і завдання педагогічного колективу на 2021-2022н.р.

1.Про  особливості організації діяльності в закладі дошкільної освіти  у 2019-2020 н.р. (Інструктивно–методичний лист МОН України № 1/9-411 від 30.07.2020р.)

(інформація, завідувач Осінська Л.Г.)

2.Аналіз освітньо-виховної роботи за 2020 -2021 н. р. та завдання на наступний навчальний рік.
(довідка, вихователь-методист Горборнос Н.П.)

3.Затвердження освітньої програми дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №27  “Мальва” м.Бердичева.
(обговорення, всі педагоги)

4.Обговорення та затвердження проекту річного плану роботи ДНЗ на 2020– 2021 навчальний рік (курси підвищення кваліфікації, атестація педпрацівників тощо, всі педагоги)

5.Затвердження  плану Консультативного центру для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’ї дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 27 «Мальва» м.Бердичева.

6.Організаційні питання початку навчального року:
– затвердження режиму дня та тижневого розподілу занять;
– визначення та затвердження видів і форм планування освітнього процесу;
– визначення складу атестаційної комісії;
-визначення педпрацівників   для нагородження
(обговорення)

7.Розгляд та затвердження матеріалів  досвіду роботи педагогів для участі у педагогічній виставці.

Презентація новинок методичної літератури, дидактичного та ігрового матеріалу.

(виставка-огляд)

 

ІІ  ПЕДАГОГІЧНА  РАДА    (листопад,  2021р.) 

                                                                                         

 

 Формування у дошкільників  основ свідомого ставлення до власного здоров’я та уявлень про здоровий спосіб життя  

1.Аналіз організації освітньої роботи  по  вихованню  у дітей дошкільного віку ціннісного ставлення до власного здоров’я, мотивації щодо здорового способу життя.

(довідка,  вихователь-методист Горбонос Н.П.)

2.Формування у дошкільнят здатності усвідомлювати й аналізувати власний  психічний стан  та фізичне самопочуття, вміння визначати шляхи виходу з екстремальних ситуацій. 

(виступ з досвіду з елементами тренінгу,  практичний психолог Гусєва С.В.)

3.Використання ефективних методів та прийомів для формування у дошкільників знань про фізичне здоров’я людини.

(банк ідей, вихователь Кондратюк І.О.)

4.Використання ігрових ситуацій з метою  вироблення позитивної мотивації під час формування гігієнічних навичок  у дітей раннього віку.   

(фотопрезентація, вихователь Павлюк В.І.)

5.Особливості проведення профілактичних заходів з метою формування корисних звичок та навчання усунення звичок шкідливих.

(педагогічні рекомендації, вихователь  Безпалько А.В.)

6.Активізація  рухової активності  дітей дошкільного віку під час занять з фізкультури та музики.

(співінформація, інструктор з фізкультури Колійчук Ю.Й.,  музкерівник Захаревич О.В.)

7.Застосування природних факторів для забезпечення ефективності загартувальних і зміцнюючих здоров’я процедур.

 (педагогічна скарбничка, вихователь  Левчук С.В.)

8.Спільна робота дошкільного закладу і сім’ї з метою формування свідомого розуміння дошкільниками цінності власного життя та здоров’я. 

(педагогічні знахідки, вихователь  Мартинюк В.Ю.)

Домашнє завдання: 

презентація

-дидактичного та літературного матеріалу валеологічного спрямування;

-творчих завдань та інтелектуальних вправ для закріплення знань про здоров’я.

– безконтактних ігор (відповідно віку дітей своєї групи)

( огляд, педагоги закладу)

 

ІІІ  ПЕДАГОГІЧНА  РАДА     (лютий,  2022р.) 

  

 Формування  мовленнєвої компетенції дошкільників в процесі навчання монологічного мовлення

1.Стан освітньої  роботи  з формування монологічної компетенції дошкільників.

 (довідка, вихователь-методист Горбонос Н.П.)

2.Активізація розумової та мовленнєвої діяльності дошкільнят під час навчання розповіді за картиною.

    (банк ідей, вихователь Колеснік А.В.)

3.Застосування прийомів мнемотехніки під час переказу літературних творів та казок.

(методичні рекомендації, вчитель-логопед Тіторчук Н.С.)

4.Специфіка використання основних методів та прийомів формування монологічного мовлення.

(виступ з досвіду, памятка, вихователь Хворостяна М.П.)

5.Активна взаємодія логопеда і дитини під час формування фразового мовлення «Від слів до фрази і речення».

(логопедичний досвід, вчитель-логопед Шевчук Н.О.)

6.Налагодження ефективної співпраці з батьками щодо розвитку зв’язного мовлення дошкільників через використання нетрадиційних форм роботи.

(з досвіду роботи,  вихователь Гавриш А.О. )

Домашнє завдання.

Презентація сучасних посібників та дидактичного матеріалу щодо організації мовленнєвої діяльності з дошкільниками (формування монологічного мовлення)

(огляд,  педагоги)

 

ІV  ПЕДАГОГІЧНА  РАДА  (травень,  2022р.)

 

Трудове виховання в процесі організованої й самостійної предметно-практичної діяльності дітей

1.Вивчення стану роботи по формуванню  трудових навиків і вмінь дітей в процесі трудової діяльності.

(довідка, вихователь-методист Горбонос Н.П.)

2.Виховання навиків практичного життя та самообслуговування  у дітей раннього віку засобами художнього слова і музики. 

(співінформація, вихователь Дідовець О.І., музкерівник Гусєва С.В. )

3.Розвиток навиків трудової діяльності шляхом залучення дітей до праці у куточку природи догляд за рослинами й мешканцями куточка живої природи)  та  на ділянці ДНЗ.

(фотопрезентація, вихователь Андрейчук  Ю.Ю,)

4.Формування  в дошкільників різновікової групи основ трудової діяльності.

(методичні рекомендації, вихователь Кошова О.О.)

5.Інтеграція предметно-практичної діяльності та економічного виховання дітей.

(з досвіду роботи,  вихователь Юрчук І.Ю.)

6.Ознайомлення з працею дорослих. Професійна орієнтація дошкільників в умовах ДНЗ.

(педагогічна крарбничка,   вихователь Постригань Ю.А.)

7.Спільна робота ДНЗ та сім’ї по залученню дітей до предметно-практичної діяльності.

(виступ з досвіду, вихователь  Степанюк О.О.)

 

Домашнє завдання.

Презентація  дидактичних ігор по навчанню дітей навичкам самообслуговування.

  Фото презентація необхідного інвентарю в куточку природи

(огляд, всі педагоги)