Педради

І  ПЕДАГОГІЧНА  РАДА  (вересень, 2021р.)       

                             

  

Зміст діяльності і завдання педагогічного колективу на 2021-2022н.р.

1.Про  особливості організації діяльності в закладі дошкільної освіти  у 2019-2020 н.р. (Інструктивно–методичний лист МОН України № 1/9-411 від 30.07.2020р.)

(інформація, завідувач Осінська Л.Г.)

2.Аналіз освітньо-виховної роботи за 2020 -2021 н. р. та завдання на наступний навчальний рік.
(довідка, вихователь-методист Горбонос Н.П.)

3.Затвердження освітньої програми дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №27  “Мальва” м.Бердичева.
(обговорення, всі педагоги)

4.Обговорення та затвердження проекту річного плану роботи ДНЗ на 2020– 2021 навчальний рік (курси підвищення кваліфікації, атестація педпрацівників тощо, всі педагоги)

5.Затвердження  плану Консультативного центру для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей, які виховуються в умовах сім’ї дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 27 «Мальва» м.Бердичева.

6.Організаційні питання початку навчального року:
– затвердження режиму дня та тижневого розподілу занять;
– визначення та затвердження видів і форм планування освітнього процесу;
– визначення складу атестаційної комісії;
-визначення педпрацівників   для нагородження (обговорення)

7.Розгляд та затвердження матеріалів  досвіду роботи педагогів для участі у педагогічній виставці.

Презентація новинок методичної літератури, дидактичного та ігрового матеріалу.   (виставка-огляд)

 

ІІ  ПЕДАГОГІЧНА  РАДА    (листопад,  2021р.) 

                                                                                

       Морально-етичне виховання дітей дошкільного віку

1.Аналіз рівня сформованості у дошкільників базових морально-етичних уявлень та якостей.

(довідка,  вих-методист Горбонос  Н.П.)

2.Розвиток емоційного інтелекту дошкільників.

(теоретичний виступ, практичні рекомендації, пр.психолог Гусєва С.В.)

 3.Формування доброзичливого ставлення дітей один до одного засобами ігрової діяльності у дітей раннього віку.

(фото презентація,  вихователь І мол  гр. Дідовець О.І.)

4.Застосування дидактичної гри як засобу формування навичок  моральної свідомості та поведінки у дітей четвертого року життя.

(банк ідей,  вихователь  ІІ мол. Б гр. Мартинюк В.Ю.

5.Вплив казки та інших творів на формування ціннісно-моральних якостей особистості дітей дошкільного віку. Організація  «форуму-вистави» казки.

(виступ з досвіду, вихователь ст.гр. Кондратюк І.О.)

6.Застосування проблемних ситуацій для формування соціально значущих моральних цінностей у дітей дошкільного віку.

(педагогічна скринька,  вихователь лог.А гр. Хворостяна М.П.)

7.Сюжетно-рольова гра у контексті формування загальнолюдських цінностей у дошкільників.

(скарбниця досвіду+фото звіт, вихователь сер.гр. Гавриш А.О.)

8.Використання  музично-релаксаційних вправ  з метою  відновлення та врівноваження власного емоційного стану дошкільнят.

(виступ з досвіду з елементами тренінгу, музкерівник Захаревич О.В.)

9.Просвітницька співпраця педагогів з батьками у питанні морального виховання дошкільників у сім’ї, поліпшення сімейного спілкування і взаємин у родині.

(педагогічні рекомендації, вихователь ІІ мол. Б гр. Павлюк В.І.)

Домашнє завдання:    

  Добірка дидактичних, розвивальних ігор, посібників, спрямованих на розвиток у дітей емоційної культури та моральних почуттів.

(виставка-огляд).

   Презентація  осередків морального стимулювання, сюжетно-рольових ігор, куточків приналежності, стендів (н-д.,«Правила групи», «Екран настрою») тощо.

  (фото презентація, педагоги закладу).

 

ІІІ  ПЕДАГОГІЧНА  РАДА     (лютий,  2022р.) 

   Формування  мовленнєвої компетенції дошкільників в процесі навчання діалогічного мовлення

 

1.Стан освітньої роботи щодо формування навичок спілкування у дошкільників.

(довідка, вихователь-методист Горбонос Н.П.)

2.Специфіка використання основних методів та прийомів формування діалогічного мовлення:  бесіда; дидактична гра; розмова; ігри-драматизації та інсценізації; мовленнєві ситуації.

(виступ з досвіду+ пам’ятка,  вихователі Постригань Ю.А.,  Андрейчук Ю.Ю.)

3.Організація сеансів стимульного спілкування за змістом літературного твору з молодшими дошкільнятами.

(банк ідей, вихователь ІІ мол.А гр. Данчевська М.В.)

4.Використання прийому словесних доручень як ефективного способу засвоєння правил мовленнєвого етикету.

(педагогічні рекомендації,  вихователь І мол.гр.  Антонюк А.Д.)

5.Нетрадиційні форми роботи з дошкільниками  з метою формування вміння ведення діалогу.

(коло ідей+фотозвіт,  вчитель-логопед Шевчук Н.О.)

6.Формування діамонологічної компетенції дошкільників шляхом активного застосування методу моделювання.

(презентація  досвіду роботи, вчитель-логопед Тіторчук Н.С.)

7.Налагодження ефективної співпраці з батьками щодо розвитку зв’язного мовлення дошкільників шляхом використання інноваційних форм роботи.

(педагогічні знахідки, вихователь ст. гр. Кондратюк І.О.)

Домашнє завдання.

 «Вчимося розмовляти»

(презентація сучасних посібників та дидактичного матеріалу для організації роботи з навчання дітей ведення діалогу).

(виставка-огляд, педагоги закладу)

 

ІV  ПЕДАГОГІЧНА  РАДА  (травень,  2022р.)

Робота колективу в рамках  освіти для сталого розвитку

 

1.Створення передумов для впровадження в роботу закладу ідей освіти для сталого розвитку.

(співнформація, завідувач  Осінська Л.Г.)

 2.Стан роботи  з екологічного, економічного та соціального виховання дітей в умовах освіти для сталого розвитку.

 (довідка,  вихователь- методист Горбонос Н.П.)

3.Використання ситуативних вправ  під час формування у дітей усвідомлення необхідності економити природні ресурси.

(практичні рекомендації, вихователь сер. гр. Захарченко І.С.)

4.Екологічне виховання дошкільників з використанням творів В.Сухомлинського

(педагогічна скарбничка, вихователь лог.А.гр. Хворостяна М.П.)

5.Формування в дітей основи сталого способу життя завдяки участі в проєктній діяльності -природничо-екологічного спрямування;

– соціально – економічного змісту.

(скринька ідей+презентація, вихователі Кошова О.О., Колеснік А.В.)

6.Взаємодія  дошкільного закладу  та сім’ї у вихованні основ культури споживання.

(виступ з досвіду+відеозвіт, вихователь ІІ мол А гр. Скомаровська Г.І.)

Домашнє завдання.

Розробка лепбуків за темами: «Спілкування», «Ресурси», «Подарунок»

 (виставка-огляд)

Реклама  виробів з покидькових матеріалів:

– дидактичні ігри, посібники;

– нетрадиційне фізкультурне обладнання, доріжка здоров’я, матеріал для рухливих ігор; 

– музичні інструменти (за мет. Карла Орфа)

(презентація, педагоги закладу).