Порядок прийому дітей до закладу

Підстави для прийому дітей
до  дошкільного  навчального  закладу

 

Згідно з пунктом 6 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305, прийом дітей до дошкільного навчального закдаду здійснюється керівником протягом календарного року. Підставами для прийому дітей  до дошкільного  навчального закладу є такі документи, як:

  • заява батьків або осіб,  які їх замінюють;
  • медична довідка про стан здоров’я дитини з висновками лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад;
  • довідка сімейного лікаря про епідеміологічне оточення;
  • свідоцтво  про народження.

Для прийому дітей до дошкільного навчального закладу (групи) компенсуючого типу подають також:

  • висновок  психолого-медико-педагогічної консультації  (ПМПК).

 

Інструкція до електронної реєстрації дітей у дошкільний навчальний заклад

Електронна реєстрація дітей у  дошкільний заклад для батьків

 

Відрахування дитини
з  дошкільного  навчального  закладу може здійснюватись

  • за бажанням батьків або осіб,  які  їх  замінюють;
  • на підставі медичного висновку про стан здоров’я  дитини, що виключає можливість її подальшого  перебування у дошкільному навчальному закладі даного типу;
  • у разі несплати без поважних причин батьками або особами, що їх замінюють плати за харчування дитини протягом двох місяців.

За дитиною зберігається місце у дошкільному навчальному закладі  у разі  її  хвороби,  карантину, санаторного лікування, на час відпустки батьків або осіб, які їх замінюють,  а також у літній оздоровчий період (75 днів).