Розмір плати та пільги для батьків за харчування дітей

 Розмір плати батьків

за  харчування  дітей

Відповідно до норм харчування, встановлених Постановою Кабінету Міністрів Ураїни від 24.03.2021р. №305, на виконання рішення наказу управління освіти і науки Бердичівської міської територіальної громади від 01.09.2021р. № 180/01-4 “Про організацію харчування дітей у закладах освіти Бердичівської міської територіальної громади у 2021-2022н.р. та дотримання санітарно-гігієнічних вимог на харчоблоках”,  з метою забезпечення повноцінного раціонального харчування,  з 01 вересня 2021р. встановлена вартість  харчування  одного дитино-дня у розмірі, що не перевищує:

-34,57 грн. – для вихованців ясельних та молодших груп  у закладах дошкільної освіти;

-45,60 грн. – для вихованців  середніх  та  старших груп у закладах дошкільної освіти.           

Для батьків або осіб, які їх замінюють, плата за харчування дітей встановлена у розмірі 65% від вартості харчування на день (решту 35% сплачує міська територіальна громада):

-22,47 грн. – для вихованців ясельних груп;

-29,64 грн. – для вихованців дошкільних груп. 

Для  багатодітних сімей плата за харчування дітей встановлена у розмірі  50% від вартості харчування на день:

-17,29 грн. – для вихованців ясельних груп;

-22,80 грн. – для вихованців дошкільних груп.

 

    Звільнені від плати за харчування батьки, або особи, які їх замінюють, наступних категорій дітей:

-діти-сироти  та діти, позбавлені батьківського піклування;

-діти із сімей, які зареєстровані в органах соціального захисту населення та отримують державну  соціальну допомогу  відповідно Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”;

-діти, батьки яких є учасниками антитерористичної операції (операції об’єднаних сил);

-діти, батьки яких загинули під час участі в антитерористичній операції або під час виконання службових обов’язків;

-діти з інвалідністю, діти з особливими освітніми потребами, які виховуються в інклюзивних групах;

– діти із числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів.

 

                              УВАГА!

Звільненню від плати за харчування (знижки на харчування) підлягають здобувачі освіти, які зареєстровані на території Бердичівської міської територіальної громади або є платниками податків Бердичівської міської територіальної громади.

Для оформлення пільги на харчування дитини необхідно надати наступні документи:

   Діти з малозабезпечених сімей: 
– довідка з Управління праці та соціального захисту населення – 1 шт. (оригінал, поновлюється 1 раз на півроку).

   Діти-сироти (опікуни) :
– рішення суду про опікунство – 1 шт. (копія).

  Діти, батьки яких є учасниками антитерористичної операції (операції об’єднаних сил):
– довідка з військової частини;
– заява батьків вихованців на безкоштовне харчування.

  Діти з багатодітних сімей (троє і більше дітей віком до 18 років):
– посвідчення багатодітної сім’ї – 1 шт. (копія).

 

Пільги за харчування дітей у дошкільному закладі

Питання щодо плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах регламентовано:
– статтею 35 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001р. №2628-ІІІ (із змінами);
– постановою Кабінету Міністрів України «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів» від 26.08.2002р. № 1243 (із змінами);
– Порядком встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, затвердженого наказом МОН від 21.11.2002 р. № 667

Від плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах можуть бути звільнені цілком або частково окремі категорії осіб відповідно до чинного законодавства.

Відповідно до пункту 2.5 Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, затвердженого наказом МОН від 21.11.2002 р. № 667 звільнення батьків від плати або зменшення розміру плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах проводиться щорічно і може переглядатися протягом року, але не більше одного разу, та запроваджується в місячний термін після подання відповідних документів.

Пунктом 2.10 Порядку №667 встановлено, що з осіб, які мають право на пільги, але не подали необхідних документів щодо звільнення від плати або зменшення розміру плати, плата справляється в повному обсязі, без урахування пільг.

У разі несплати батьками за харчування дитини упродовж двох місяців без поважних причин дитина може бути відрахована з навчального закладу, що передбачено пунктом 12 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003р. №305 (із змінами).

Внесено зміни до статті 35 Закону України “Про дошкільну освіту”, зокрема, частину п’яту викладено у такій редакції: “Батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у державному та комунальному дошкільному навчальному закладі у розмірах, визначених органами місцевого самоврядування або відповідними органами управління”.

Пільгові умови оплати харчування дітей у дошкільних навчальних закладах для багатодітних та малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують соціальної підтримки, надаються за рішенням органу місцевого самоврядування за рахунок коштів місцевого бюджету.