Сторінка вихователя-методиста

На сторінці  вихователя – методиста Вас вітає

Наталія  Петрівна Горбонос  

 

Майстерність вихователя не випадкове везіння, не щаслива знахідка. Це систематичний кропіткий пошук, безмежна любов і повага до дітей, та щоденна праця над собою.

Методична робота  дошкільного закладу

   Cпрямована на вивчення і впровадження в практику роботи педагогічних працівників теорії та методики розвитку, навчання і виховання дошкільників, а також оволодіння сучасною методологією, збагаченні досвіду педагогів новими прогресивними методами, впровадження новітніх розробок, позитивного досвіду, сучасних педагогічних технологій.Методичний кабінет дошкільного навчального закладу є центром методичної допомоги  практичним працівникам та поширення науково психолого – педагогічних знань серед батьків щодо розвитку, виховання та   навчання дітей дошкільного віку.

 Методична служба дошкільного закладу виконує наступні функції: 

-організація методичної й науково-дослідної роботи ДНЗ;

-забезпечення професійною інформацією; 

-діагностика й аналіз навчально-виховного процесу;

-організація індивідуального консультування й професійної підтримки педагогів;

-систематичне консультування з питань організації самоосвіти; допомога педагогу  з метою подолання труднощів; -підготовка й надання методичних рекомендацій щодо актуальних проблем теорії і практики;

-допомога педагогам в підготовці до атестації, проведені  відкритих заходів;

-допомога щодо підвищення якості освітнього процесу;

-виявлення, підтримка й поширення педагогічного досвіду;

-участь у  конференціях,  організація семінарів, майстер-класів.

   У дошкільний заклад приходять молоді спеціалісти , тому однією з пріоритетних форм роботи з кадрами є «Школа молодого вихователя». Участь у засіданнях школи сприяє розширенню знань молодих спеціалістів щодо професійної майстерності сучасного педагога-практика, підвищенню професійного рівня, забезпеченню інтересу до роботи з дошкільниками.

                                                 

Для забезпечення вільного пошуку педагогами необхідних навчально-методичних матеріалів вихователь-методист систематизує інформаційний та дидактичний фонди методичного кабінету і створює картотеку, завданням якої є допомога педагогам у підборі необхідного матеріалу чи літератури.

Важливою складовою кабінету є бібліотека з  фондом сучасної методичної літератури для вихователів ДНЗ, який постійно поповнюється новими виданнями.

Забезпечення наступності між дошкільним навчальним закладом і НВК «школа -гімназія-ліцей» № 10 знаходить відображення у постійній співпраці відповідно плану спільної роботи за трьома основними напрямками:

-організаційна робота з дітьми,

-методична робота,

-робота з батьками.