Педради

І  ПЕДАГОГІЧНА  РАДА  (вересень, 2019р.)       

                             

  

              

Зміст діяльності і завдання педагогічного колективу на 2019-2020н.р.

1.Про  особливості організації діяльності в закладі дошкільної освіти  у 2019-2020 н.р. (Інструктивно–методичний лист МОН України № 1/9-419 від 02.07.2019р.)

(інформація, завідувач Осінська Л.Г.)

2.Аналіз навчально-виховної роботи за 2018 -2019 н. р. та завдання на наступний навчальний рік.
(довідка, вихователь-методист Горборнос Н.П.)

3.Аналіз відвідування та захворюваності дітей дошкільного закладу за минулий навчальний рік та організація профілактично-оздоровчої роботи з дітьми на наступний рік.
(звіт, сестра медична  Бондар І.М.)

4.Обговорення та затвердження проекту річного плану роботи ДНЗ на 2019– 2020 навчальний рік (курси підвищення кваліфікації, атестація педпрацівників тощо, всі педагоги)

5.Організаційні питання початку навчального року:
– затвердження режиму дня та тижневого розподілу занять;
– визначення та затвердження видів і форм планування освітнього процесу;
– визначення складу атестаційної комісії;
-визначення педпрацівників   для нагородження
(обговорення)

6.Презентація новинок методичної літератури, дидактичного та ігрового матеріалу.

(виставка-огляд)

 

ІІ  ПЕДАГОГІЧНА  РАДА    (листопад,  2019р.) 

                                                                                         

 Забезпечення рухової  активності дітей протягом дня шляхом організації різних видів рухливих ігор 

1.Аналіз організації та проведення різних видів рухливих ігор з дошкільниками та забезпечення їх рухової активності протягом дня.

(довідка,  вихователь-методист Горбонос Н.П.)

2.Виховання дітей молодшого віку за допомогою народних ігор.

(естафета досвіду,  вихователь Колеснік А.В.)

3.Застосування методичних прийомів під час розподілу ролей між учасниками рухливої гри. (педагогічна скарбничка, вихователь Постригань Ю.А.)

4.Особливості  проведення  музично-рухових ігор та вправ (А.С.Шевчук, Желєзнових, Шутя) на музичних заняттях та розвагах.

(педагогічний аукціон з елементами тренінгу, музкерівник Залюбівська К.В.)

5.Підготовчі вправи як засіб  навчання дітей елементів  ігор  спортивного характеру.

(педагогічний аукціон з елементами тренінгу,  інструктор з фізкультури Колійчук Ю.Й.)

6.Використання  рухливих  ігор з інтелектуальним навантаженням в структурі логопедичного заняття, як альтернатива фізкультхвилинки, з метою корекційно-відновлювальної роботи з дітьми логопатами. (банк ідей, вчитель-логопед Хворостяна О.Ю.)

7.Рухливі ігри у педагогічному процесі. (робота в парах, вихователь-методист Горбонос Н.П.)

8.Спільна робота дитячого садка і сім’ї в організації ігрової діяльності дитини.

(з досвіду роботи, вихователь Хворостяна М.П.)

Домашнє завдання.  

  «Реклама» атрибутів для рухливих ігор на вулиці.

  Ігрова скарбничка «Дворові рухливі дитячі ігри».

(презентація, педагоги закладу)

 

ІІІ  ПЕДАГОГІЧНА  РАДА     (лютий,  2020р.) 

  

Розвиток  у дітей самостійності та ініціативи під час господарсько-побутової праці та самообслуговування 

1.Психологічні основи розвитку самостійності дітей у трудовій діяльності.

(інформація, практичний психолог Гусєва С.В.)

2.Стан роботи по формуванню базисних якостей особистості та трудових навиків у дітей під час господарсько-побутової праці та самообслуговування.

 (довідка, вихователь-методист Горбонос Н.П.)

3.Навчання  дітей раннього віку елементарних трудових дій з самообслуговування. (фотозвіт, вихователь Дідовець О.І.)

4.Формування базисних якостей особистості    у дошкільнят в процесі  виконання:

  • трудових доручень
  • різноманітних видів чергувань. 

(естафета досвіду, вихователі Полюн Т.В., Кондратюк І.О., Павлюк В.І. )

5.Залучення дітей до спільної трудової діяльності з метою формування у них  колективістських взаємин.

(методичні рекомедації,  вихователь Славська Н.П.)

6.Ефективні прийоми керівництва вихователя трудовою діяльністю дошкільників.

(педагогічна скарбничка, вихователь Левчук С.В.)

7.«Формування працелюбності як важливої якості ранньої соціалізації дошкільників»

(метод “Кути”, вихователь-методист Горбонос Н.П.)

8.Взаємодія ДНЗ та сім’ї  щодо формування  працьовитості у дошкільнят.

(з досвіду роботи, вихователь Мартинюк В.Ю,)

Домашнє завдання.

 «Осередок трудової діяльності дошкільників у групі».

Презентація спецодягу та інструментарію.

(виставка-огляд,  всі вихователі)

 

ІV  ПЕДАГОГІЧНА  РАДА  (травень,  2020р.)

 

Взаємодія дошкільного закладу  і сім’ї  в процесі  виховання та різнобічного розвитку дошкільників 

1.Стан роботи  щодо  організації взаємодії педагогів  ДНЗ з батьками вихованців.

(довідка, вихователь-методист Горбонос Н.П.)

2.Впровадження  ефективних форм та методів співпраці з батьками дітей раннього віку для поліпшення партнерства в дитячо-батьківських групах.

(педагогічна скарбничка , фото супровід, вихователь Гусар О.О.)

3.Застосування новітніх методів  онлайн технологій (блог, онлайн-конференція, онлайн-вебінар) в просвітницьку роботу з батьками вихованців.

(з досвіду роботи, вихователь Безпалько А.В., Гавриш А.О.)

4.Організація  індивідуальної  роботи з дітьми із залученням  батьків з метою підвищення ефективності корекційно – розвивального  впливу  на розвиток мовлення дошкільників.

(з досвіду роботи,  використання ІКТ,  вчитель-логопед Тіторчук Н.П.)

5.Залучення батьків до участі в освітньо- виховному процесі з дітьми у контексті Дня батьківського самоврядування.

(з досвіду роботи,  фото супровід,  вихователь Левчук С.В.)

6.Формування інтересу  до  театралізованого мистецтва у  дошкільників шляхом залучення батьків  до організації та участі  в  «Театрі дорослих для дітей».

(фотопрезентація, музкерівник Залюбівська К.В.)

7.Використання інтернет сайту дошкільного закладу з метою висвітлення фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми.   

(з досвіду роботи,  використання ІКТ,  інструктор з фізкультури Колійчук Ю.Й.)

Домашнє завдання.

Презентація цікавих рубрик в куточках для батьків у роздягальних кімнатах

(«Цікавинки від дитинки», «Дитяча гуморина», «Говорять  діти» тощо).

(огляд, всі педагоги)