Педради

І  ПЕДАГОГІЧНА  РАДА  (вересень, 2018р.)       

                             

  

              

Зміст діяльності і завдання педагогічного колективу на 2018-2019н.р.

1.Про особливості організації діяльності в закладі дошкільної освіти в дошкільному навчальному закладі у 2018-2019н.р.

Інструктивно-методичний лист УОН України №1/9 від 13.06.2018р.

(інформація, завідувач Осінська Л.Г.)

2.Аналіз навчально-виховної роботи за 2017 -2018 н. р. та завдання на наступний навчальний рік.
(довідка, вихователь-методист Горборнос Н.П.)

3.Аналіз відвідування та захворюваності дітей дошкільного закладу за минулий навчальний рік та організація профілактично-оздоровчої роботи з дітьми на наступний рік.
(звіт, сестра медична  Козловська О.Ю.)

4.Обговорення та затвердження проекту річного плану роботи ДНЗ на 2018– 2019 навчальний рік (курси підвищення кваліфікації, атестація педпрацівників тощо).
(всі педагоги)

5.Затвердження Положення про методичний кабінет ДНЗ .  (обговорення, всі педагоги)

Організаційні питання початку навчального року:
– затвердження режиму дня та тижневого розподілу занять;
– визначення та затвердження видів і форм планування освітнього процесу;
– визначення складу атестаційної комісії;
-визначення педпрацівників  педпрацівників для нагородження
(обговорення)

6.Презентація новинок методичної літератури, дидактичного та ігрового матеріалу.

(виставка-огляд)

 

ІІ  ПЕДАГОГІЧНА  РАДА    (листопад,  2018р.) 

                                                                                         

Сучасні підходи ознайомлення дітей з предметним довкіллям

1.Аналіз організації освітньої роботи по ознайомленню дітей дошкільного віку з предметним довкіллям.  (довідка, вихователь-методист Горбонос Н.П. )

2.Ознайомлення дошкільників з предметним довкіллям засобами дидактичної гри. (обмін досвідом, вихователь Подожевська О.І.)

3.Впровадження нетрадиційних методів та прийомів в роботі по ознайомленню дошкільників з світом речей. (аукціон педагогічних знахідок, вихователь Левчук С.В.)

4.Розширення та активізації знань про предметний світ в процесі проведення екскурсії за межі закладу. (з досвіду роботи – фотозвіт, вихователь Хворостяна М.П.)

5.Застосування методу інтелектуальних карт (карт розумових дій) як засобу організації освітньо-пізнавальної діяльності дошкільнят. (педагогічна скарбничка, вихователь Гавриш А.О.)

6.Пріоритетні методи ознайомлення дітей з предметним світом засобами міні-музею.(фотопрезентація, вихователь Безпалько А.В.)

7.Ефективність використання коректурної таблиці з метою збагачення номінативного словника та словарного запасу дошкільнят категоріями властивостей та якостей предметів.(банк ідей, вчитель-логопед Тіторчук Н.П.)

8.Інтеграція суспільного та родинного виховання у формуванні у дітей відповідального та бережливого ставлення до довкілля. (рекомендації з досвіду, вихователь Гончаренко В.І.)

Домашнє завдання:

Презентація

– дидактичних ігор, посібників та матеріалів;

– коректурних таблиць по ознайомленню з предметним довкіллям.

 

ІІІ  ПЕДАГОГІЧНА  РАДА     (лютий,  2019р.) 

  

Малювання як чинник виховання творчої особистості

1.Вивчення стану організації роботи з розвитку художніх здібностей дошкільнят в процесі малювання. (довідка, вихователь-методист Горбонос Н.П.)

2.Психологічні основи образотворчої діяльності у дітей дошкільного віку. (інформаці, практичний психолог Ващук Н.П.)

3.Впровадження у роботу з дітьми раннього віку елементів методики С. Циганової (малювання пальчиками за допомогою декоративних трафаретів) з метою художнього розвитку малюків.

(презентація досвіду, вихователь Гусєва С.В.)

4.Використання ігрової технології як засобу розвитку творчих здібностей дошкільнят на заняттях з малювання. (банк ідей, вихователь Хворостяна О.Ю.)

5.Застосування методів і прийомів у процесі ознайомлення дошкільників з репродукціями художніх картин (картини-оригіналу та зміненої картини). (аукціон педагогічних знахідок, вихователь Постригань Ю.А.)

6.Ефективність використання елементів методики розвитку творчих здібностей дошкільників Л.М. Шульги. (рекомендації з досвіду, вихователь Гусар О.О.)

7.Спільна робота дошкільного навчального закладу та сім’ї з питань розвитку дитини засобами образотворчого мистецтва. (педагогічні ідеї, вихователь Бейзак А.А.)

Домашнє завдання:

Презентація:

– розвиваючих ігор з дослідження колірних відтінків та жанрів мистецтва;

-зразків нетрадиційних форм роботи з образотворчої діяльності з дітьми дошкільного віку.

 

ІV  ПЕДАГОГІЧНА  РАДА  (травень,  2019р.)

Оптимізація взаємодії педагогів з батьками з метою гармонійного та різнобічного розвитку дошкільників

1.Актуальність та ефективність роботи дошкільного закладу і сім’ї в процесі виховання та розвитку дітей. (довідка, вихователь-методист Горбонос Н.П.)

2.Гармонізація дитячо-батьківських взаємин в курсі міні – тренінгових занять адаптаційного періоду з дітьми першої молодшої групи. (з досвіду роботи -фотозвіт, практичний психолог Ващук Н.О., вихователь Дідовець О.І.)

3.Розробка та реалізація сімейних проектів з метою формування соціальної компетентності дошкільнят. (рекомендації з досвіду, вихователь Кошова О.О.)

4.Впровадження онлайн-технологій в просвітницьку роботу з батьками вихованців (блоги, смс- або емейл-розсилка, онлайн-зустрічі тощо). (банк  ідей, вихователь Погульська В.В.)

5.Форми роботи з родинами щодо особистісно-орієнтованого підходу до корекційно – розвивального впливу на мовленнєвий розвиток дитини. (педагогічні ідей, вчитель-логопед Тіторчук Н.С.)

6.Взаємодія сім’ї та ДНЗ щодо формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного здоров’я. (фото-презентація, інструктор з фізкультури Загоруй Д.В.)

7.Залучення батьків до організації та участі у спільних з дітьми розвагах та святах.(фотопрезентація, музкерівник Залюбівська К.В.)

Домашнє завдання:

Презентація сучасних наочних інноваційних форм взаємодії з батьками