Розмір плати та пільги для батьків за харчування дітей

 Розмір плати батьків

за  харчування  дітей

Відповідно до рішення виконавчого комітету Бердичівської міської ради  від 17.04.2020 № 89  «Про встановлення розміру вартості харчування дітей у  закладах освіти міста»,   з метою забезпечення повноцінного раціонального харчування,  з 01 червня 2020р. встановлена вартість  харчування  одного дитино-дня у розмірі, що не перевищує:

-29,06 грн. – для вихованців ясельних груп закладів дошкільної освіти;

-43,81 грн. – для вихованців дошкільних груп закладів дошкільної освіти.           

Для батьків або осіб, які їх замінюють, плата за харчування дітей встановлена у розмірі 65% від вартості харчування на день:

-18,89 грн. – для вихованців ясельних груп;

-28,47 грн. – для вихованців дошкільних груп. 

Для  багатодітних сімей плата за харчування дітей встановлена у розмірі 32,5% від вартості харчування на день:

-9,40 грн. – для вихованців ясельних груп;

-14,20 грн. – для вихованців дошкільних груп.

    Звільнені від плати за харчування батьки, або особи, які їх замінюють, наступних категорій дітей:

-діти-сироти  та діти, позбавлені батьківського піклування;

-діти-інваліди;

-діти, батьки яких загинули під час виконання службових обов’язків;

-діти, батьки яких загинули під час участі в антитерористичній операції;

– діти військових, які брали (беруть) участь в АТО та ООС;

-діти із сімей, які  отримують  допомогу відповідно Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;

-діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів (рішення виконкому Бердичівської міськради від 20.08.2020р. № 189).

 

 

Пільги за харчування дітей у дошкільному закладі

 

 

Питання щодо плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах регламентовано:
– статтею 35 Закону України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001р. №2628-ІІІ (із змінами);
– постановою Кабінету Міністрів України «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів» від 26.08.2002р. № 1243 (із змінами);
– Порядком встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, затвердженого наказом МОН від 21.11.2002 р. № 667

Від плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах можуть бути звільнені цілком або частково окремі категорії осіб відповідно до чинного законодавства.

Відповідно до пункту 2.5 Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, затвердженого наказом МОН від 21.11.2002 р. № 667 звільнення батьків від плати або зменшення розміру плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах проводиться щорічно і може переглядатися протягом року, але не більше одного разу, та запроваджується в місячний термін після подання відповідних документів.

Пунктом 2.10 Порядку №667 встановлено, що з осіб, які мають право на пільги, але не подали необхідних документів щодо звільнення від плати або зменшення розміру плати, плата справляється в повному обсязі, без урахування пільг.

У разі несплати батьками за харчування дитини упродовж двох місяців без поважних причин дитина може бути відрахована з навчального закладу, що передбачено пунктом 12 Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003р. №305 (із змінами).

Внесено зміни до статті 35 Закону України “Про дошкільну освіту”, зокрема, частину п’яту викладено у такій редакції: “Батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у державному та комунальному дошкільному навчальному закладі у розмірах, визначених органами місцевого самоврядування або відповідними органами управління.

Пільгові умови оплати харчування дітей у дошкільних навчальних закладах для багатодітних та малозабезпечених сімей та інших категорій, які потребують соціальної підтримки, надаються за рішенням органу місцевого самоврядування за рахунок коштів місцевого бюджету.

Органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади забезпечують безкоштовним харчуванням:

-дітей-сиріт,
-дітей, позбавлених батьківського піклування,
-дітей-інвалідів,
-дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”, які навчаються у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах”,
-для дітей військових, які брали (беруть) участь в АТО та ООС,

-дітей з числа внутрішньо переміщених осіб чи дітей, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів.

 

 

 

     Для оформлення пільги на харчування дитини необхідно надати наступні документи:

   Діти з малозабезпечених сімей: 
– довідка з Управління праці та соціального захисту населення – 1 шт. (оригінал, поновлюється 1 раз на півроку).

   Діти-сироти (опікуни) :
– рішення суду про опікунство – 1 шт. (копія).

  Діти, батьки яких є учасниками АТО  чи  ООС:
– довідка з військової частини;
– заява батьків вихованців на безкоштовне харчування.

  Діти з багатодітних сімей (троє і більше дітей віком до 18 років):
– посвідчення багатодітної сім’ї – 1 шт. (копія).